Uncategorized

Szkło hartowane

Szkło jest materiałem z natury kruchym.

Dzięki procesowi hartowania w jego strukturze dokonują się zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na zginanie. Szkło hartowane to bezpieczeństwo. Jego rozbicie powoduje rozpad tafli na małe cząstki o tępych krawędziach.
Cecha ta sprawia, iż szkło hartowane stosowane jest w miejscach szczególnie odpowiedzialnych, o dużym zagrożeniu rozbiciem lub poddanych silnemu nasłonecznieniu – znaczny wzrost naprężeń termicznych.

Zalety

– pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na zginanie w porównaniu ze szkłem nie hartowanym,
– odporność na szok termiczny, czyli szybkie zmiany temperatury otoczenia i nagrzewanie powodowane promieniowaniem słonecznym;
– zmniejszenie ryzyka zranienia w przypadku rozbicia tafli.